Praktické rady pri výbere Dj-a

 

Ako sa vyberá DJ

Je vhodné stretnúť sa s viacerými DJ-mi a zoznámiť sa s ich prácami (záznamy nájdete najčastejšie na DVD). Až potom sa dá porovnať kvalita a cena. Ak je klient náročný, mal by si – v záujme dobrej predstavy a rozlíšenia ponúkaných cenovo odlišných variantov - dať predviesť aj najdrahšiu alternatívu služieb. Aj v prípade, že DJ-a objednáva agentúra, klient by mal trvať na sprostredkovaní osobného stretnutia s DJ-om ešte pred oslavou. S DJ-om sa treba dohodnúť na presnom dátume, hodine, mieste a podobe dodávaných služieb. Všetky súvislosti sa uvedú v písomnej objednávke, ktorú DJ musí potvrdiť. Profesionálneho DJ-a žiaden klient nezaskočí. Zmluvu s dohodnutými bodmi vám po prejavenom záujme predloží sám. Klient má trvať na DJ-ovom vhodnom oblečení vo svadobný deň. Kvalitný DJ je žiadaný. Pri rezervácii platí: čím skôr, tým lepšie. Dôležitá je vzájomná empatia. Ak DJ klienta zaujme originalitou a kreatívnosťou už pri osobnom stretnutí, je pravdepodobné, že spokojný bude aj na svadbe. Spontánne a obsahom nabité odpovede poukazujú na dlhoročnú prax.

Riziká pri výbere DJ-a

Pre svadobnú hudbu platí slogan „hudba sama", prípadne „zvuk ako taký". Žiadne blikajúce svetlá ani prehnané efekty nepomôžu, keď DJ-ovi chýba dostatočne bohatý archív, kvalitný zvukový systém a jeho prejav pripomína niekoho, kto sa profesionalite ešte len učí.

Naozajstný DJ vie, ako na to. Nevydarená imitácia DJ-a vábi sľubmi typu: „Donesiem svetlá navyše, skenery alebo laser. “ Dnes je možné bez prekážok a primeraného vzdelania nakúpiť technológie, poškodzujúce zdravie. Znamenajú riziká najmä pre tehotné dámy a deti. Menej je niekedy viac.

Sú takí, ktorí ponúkajú viac ako tridsaťtisíc skladieb karaoke. Opäť však platí: kvantita nie je kvalita. Veľmi rýchlo vyjde najavo, že takéto karaoke nedosahuje ani len štandardné parametre a klient nezaplatil za kvalitný zvuk a video, ale za počítačové tzv. midi zvuky, ktoré sú v skutočnosti určené len na štúdiové potreby.

Ak DJ-ovi chýbajú skúsenosti, vstupy do hudby začína a končí rovnakými slovami, používa dookola tie isté frázy. Opačným extrémom je DJ, ktorému sa ústa ani na sekundu nezatvoria. Profesionála spoznáte, keď situácie predvída, zbytočne na seba neupozorňuje a volí hudobné štýly v bohatom spektre a nekonfliktnom poradí.

DJ, s ktorým budete spokojní,

s vami už na prípravných stretnutiach ochotne prekonzultuje predbežný scenár od príchodu svadobčanov na hostinu až po posledné momenty hudobnej zábavy. Počíta s kameramanom, keďže obrazový záznam slávnosti je hodnotným darom pre všetkých so záujmom o dodatočné priblíženie vzácnych chvíľ. Tanečné kolá DJ plánuje s ohľadom na servírovanie jedál počas noci. Všetko sa deje pod taktovkou nevesty a ženícha. Zábava zabezpečovaná schopným DJ-om viac než prázdne efekty ponúka včas a vhodne spustené živio, tuš či fanfáry, o hudbe ani nehovoriac. Súvislé vyjadrovanie a príjemne veselé správanie sú samozrejmosťou, rovnako ako zmysel pre humor, schopnosť diplomaticky ovládať priebeh svadby a vlastníctvo profesionálneho zvukového aparátu, ktorý nešumí, nepraská a nekvalitou neznižuje chuť hostí baviť sa.

Technické vybavenie

Praskaním a šumením zvuku, nadmernou tvorbou tepla, obrovskými rozmermi, oslepovaním, neostrým obrazom projekcie a inými nepriaznivými vplyvmi môžete predčasne zahnať spokojnosť z vynaloženého úsilia a vydaných prostriedkov. Vymenované pohromy ničia nádej na krásne spomienky klienta a jeho hostí. Kvalitný DJ používa výhradne profesionálne zvukové, projekčné a svetelné technológie - pri najmenších akciách rádovo za niekoľko stotisíc korún. Vďaka nim bez obmedzenia počtu a druhu dodáva vždy príjemne mäkký zvuk, primerane veľkú prednú alebo zadnú projekciu alebo plazmy a svetelné efekty na vytvorenie kulís. Namiesto diskotékového používa výhradne plesové osvetlenie, čo sa síce odráža na výslednej cene, zabraňuje to však zníženiu kvality videozáznamu.

Rekapitulácia

Faktorov, ktoré rozhodujú o spokojnosti klienta s priebehom dňa D a dňa po ňom je veľa. Na silu emócií a farbu spomienok vplýva mnoho podnetov. Každá vydarená oslava je nepretržitým sledom okolností, ktoré sa vzájomne prelínajú. Skladá sa z nečakaných, ale vďaka profesionálom zvládnuteľných udalostí. DJ-ov výkon na svadbe je približne desatinou z celkového času venovaného úspechu podujatia. Ak vám záleží na kvalite, konzultujte s DJ-om technické požiadavky súvisiace s priestormi, technológiami a časom na prípravu. Vyjasnite si aj ten najmenší detail: napríklad či dokáže prizvučiť vedľajšiu miestnosť, ak by sa sedelo separé od miestnosti s tanečnou zábavou alebo či je v cene aj bezdrôtový mikrofón. Najmä pri svadbách s veľkým počtom hostí, kde rýchlo rastie šum a vrava, je totiž ťažké počuť napríklad prednášateľa prípitku.

Pri zostavovaní zasadacieho poriadku myslite na to, aby DJ s kameramanom sedeli v miestnosti spolu so svadobnými hosťami, aby mali prehľad o aktuálnom dianí a vedeli okamžite reagovať na dôležité a zaujímavé situácie. V záujme bezproblémového priebehu oslavy poproste niekoho z vašich blízkych, aby profesionálom zo sféry zvuku a obrazu chvíľu pred svadobným obradom predstavil vašich rodičov, najbližšiu rodinu a ďalších významných hostí. Pri väčších svadobných oslavách nezabúdajte na samotný sobáš, aby technológie a množstvo dodaných služieb nezatienili myšlienku, pre ktorú ste sa zišli.